top of page
bien-etre-essentiel-medium-4392422.jpg

Bindvävsmassage

Kroppen hör allt du tänker

Bindvävsmassage är en vetenskapligt beprövad massageform som utvecklades vid Universitetssjukhuset i Freiburg på 1930-talet av Elisabeth Dicke, läkare och sjukgymnaster.  Idag används Bindvävsmassage på alla sjukhus, sjukgymnast- och massagepraktiker i Tyskland.

Många tror att bindvävsmassage ska göra ont. Det ska det inte. Istället ska det snarare kännas befriande efteråt då stelhet och spänningar har släppt. Bindvävsmassage är inte en massage såsom vi vanligtvis tänker oss. Det är drag utmed muskler och skelett som töjer bindväven och detta görs utan olja. På en reflexologisk väg påverkas också det autonoma nervsystemet och de inre organen.

Behandlingen är inriktad på de 31 nervsegment som utgår från ryggraden.

Bindvävsmassage löser upp förtätad bindväv och sätter igång cirkulationen i det område som varit blockerat. Tekniken går ut på att spräcka sönder förtätningen av bindvävstrådarna så både blodcirkulationen och lymfkärlsystemet kan fungera fritt. Kroppen vill vara fri. Vid kraftigt förtätad bindväv blir rörelseomfånget lidande och kroppen blir begränsad och svag i sin rörelse. Den belastning som bildats i området av mjölksyra och andra slaggprodukter som inte kunnat rensas ut kan nu lösas upp och lämna kroppen med smärtlindring som följd.

Det är viktigt att ta reda på orsaken till den förtätade bindväven. Det kan vara fysiskt åstadkommet eller emotionellt.

Behandlingen kombineras vid behov med Klassisk Massage eller Manuell Lymfdränage.

Bindvävsmassage: Om oss
bottom of page