top of page
IMG_1679_edited.jpg

Manuellt lymfdränage

Lymfdränage massage är en av de bästa saker du kan göra för att hjälpa kroppen hjälpa sig själv.

Lymfsystemet är starkt kopplat till kroppens immunsystem, en av dess viktiga uppgifter är att rensa ut infektioner, slaggprodukter och sjukdomar. Manuell lymfdränage är en behandlingsmetod som utförs med särskilt lätta massagerörelser- pumpande, glidande tryckande rörelser i cirkel- eller spiralform  söker man driva lymfvätska vidare i rätt riktning mot dess tömningsställen.

De flesta vet vad blodcirkulationen är och vad den gör men många vet inte inte så mycket om lymfsystemet. Man kan säga att lymfsystemet är kroppens andra cirkulation-system. I systemet ingår ytliga och djupa lymfknutor. T ex så dränerar ytliga lymfknutor på halsen lymfa från huvudet och lymfknutor i armhålan dränerar armen och bålen ovanför naveln. (Kvinnor som har haft bröstcancer och opererat bort lymfknutor i armhålan kan ibland ha väldigt svullen arm.)

Lymfsystemet består också av lymfkärl och lymfa- den vätska som flyter genom lymfkärlen och av lymfocyter- som är specialiserade immunceller. Lymfsystemet har ingen egen pump såsom blodcirkulationen har hjärtat. Istället är lymfsystemet beroende av vår andning och att kroppen rör sig. Människor som är mycket stillasittande eller har alltför dålig kosthållning kan lättare drabbas utav infektioner och sjukdomar då lymfsystemet blir överbelastat.

Till lymfsystemet räknas också brässen,- thymus, tonsillerna, polyperna och mjälten.

Manuel lymfdränage påverkar också det autonoma nervsystemet och verkar smärtstillande och lugnande.

Lymfdränage borde vara en självklarhet före och efter operationer för att eliminera slaggprodukter, undvika "operationschock", minimera ödem, dvs behandla bindväven så att den blir elastisk och därmed minimera ärrbildning.

Lymfdränage är bra att använda vid:

 • Spänd muskulatur

 • Ömhet och värk i muskulaturen

 • Uttröttade muskler

 • Svullnader som uppkommit på grund av försämrad lymfcirkulation

 • Svåra smärtsyndrom ex. Fibromyalgi

 • Reumatiska tillstånd

 • Whiplash "pisksnärt"

 • Trauman

 • Ödem. Lymfödem efter t ex bröstcancer och operation)

 • Muskel-rupturer, stukningar (sportskador)

 • Hudproblem

 • Sjukdomstillstånd i öra-näsa-hals

 • Olika stresstillstånd

 • Ärr efter brännskador

 • Bröstopererade

 • Manuell lymfdränage är bra för att hålla oss friska

 • Bra behandling under graviditet och inför förlossning​

Manuellt lymfdränage: Om oss
e3bce35d9af25cdbc814f4dd26a67694.jpg

Lymfmassage

Förklaring till bild:
Prickarna symboliserar lymfknutor. Pilarna visar riktningen på hur lymfvätskan rör sig. Det är i denna riktning man masserar och för huden så att lymfan påverkas på ett positivt sätt. Massagen utförs alltid mot lymfknutorna.

Manuellt lymfdränage: Om

Det lymfatiska systemet

vårt immunsystem

En känd läkare vid namn Dr. Paul Sherwood skriver i sin bok "Get Well Stay Well" "Upptäck kraften i ditt lymfsystem för att bekämpa sjukdom och bygga upp ditt immunsystem. Under varje stad finns ett nätverk av ledningar, rör och tunnlar, osynliga och ouppskattade, men nödvändiga för stadens hälsa och överlevnad. En ingenjörskonst som är klumpig och primitiv i jämförelse med kroppens helt enastående system för undanröjande av de avfallsrester som skall lämna kroppen, det lymfatiska systemet".

d80b9f48b00242c907d9633b5de39103_edited.
Manuellt lymfdränage: Om
bottom of page